ಡಿಜಿಟಲ್ ಶೇಷ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಸಂವೇದಕ

  • CS5530D ಡಿಜಿಟಲ್ ಶೇಷ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಸಂವೇದಕ

    CS5530D ಡಿಜಿಟಲ್ ಶೇಷ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಸಂವೇದಕ

    ಸ್ಥಿರ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ತತ್ವ ವಿದ್ಯುದ್ವಾರವನ್ನು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿರುವ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಅಥವಾ ಹೈಪೋಕ್ಲೋರಸ್ ಆಮ್ಲವನ್ನು ಅಳೆಯಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.ಸ್ಥಿರ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಮಾಪನ ವಿಧಾನವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಅಳೆಯುವ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರವಾದ ವಿಭವವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು, ಮತ್ತು ವಿಭಿನ್ನ ಅಳತೆ ಘಟಕಗಳು ಈ ವಿಭವದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ವಿಭಿನ್ನ ಪ್ರಸ್ತುತ ತೀವ್ರತೆಯನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತವೆ.ಇದು ಮೈಕ್ರೋ ಕರೆಂಟ್ ಮಾಪನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸಲು ಎರಡು ಪ್ಲಾಟಿನಂ ವಿದ್ಯುದ್ವಾರಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಉಲ್ಲೇಖ ವಿದ್ಯುದ್ವಾರವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ.ಅಳತೆಯ ವಿದ್ಯುದ್ವಾರದ ಮೂಲಕ ಹರಿಯುವ ನೀರಿನ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿರುವ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಅಥವಾ ಹೈಪೋಕ್ಲೋರಸ್ ಆಮ್ಲವನ್ನು ಸೇವಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.ಆದ್ದರಿಂದ, ನೀರಿನ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಮಾಪನದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಳತೆ ವಿದ್ಯುದ್ವಾರದ ಮೂಲಕ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹರಿಯುವಂತೆ ಮಾಡಬೇಕು.