ಕಂಪನಿ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ

ಶಾಂಘೈ ಚುನ್ಯೆ ಇನ್ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಕಂ., ಲಿಮಿಟೆಡ್.

ಕಂಪನಿ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ